Контакт

    За нови клиенти и въпроси относно практики:

    +359 886 950 396

    За въпроси относно онлайн система за резервации:

    +359 892 300 269

    Резервирации за груповите занимания се приемат чрез платформа “Reservation studio”